170410311

Size: 21 1/2"H × 12"W × 4"D

5 1/4" Cockerellites, (2) 5" Knightia

Weight: 47 lbs.