170410312

Size: 18"H × 10"W × 6"D

5 1/2" Cockerellites, 4 1/2" Cockerellites, 5 1/2" Knightia

Weight: 45 lbs.